2 kwietnia 2019

Program Shape The Future dla sektora edukacji

Uprzejmie informujemy, Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako urząd administracji rządowej kwalifikujący się do inicjatywy Microsoft Shape The Future, wydało oficjalne pismo w formie elektronicznej Letter of Eligibility for Ministerstwo Edukacji Narodowej (PI8112A), czyli tzw. LOE, pismo uprawniające instytucje, sektora edukacji w Polsce do zakupu nowych urządzeń komputerowych z zainstalowanym fabrycznie i rozpowszechnianym na urządzeniach spełniających wymagania sprzętowej konfiguracji oprogramowaniem w ramach programu Shape The Future.

Dokument ten uprawnia do zakupu urządzeń przez okres 2 lat począwszy do 12 lutego 2019 roku.

Program Shape the Future umożliwia kwalifikującym się instytucjom sektora edukacyjnego zakup urządzeń zgodnie z dotyczącymi konfiguracji sprzętu dla odpowiedniego SKU: Windows® 10 Pro (National Academic only); Windows® 10 Pro (National Academic only) (Standard); Windows® 10 Pro (tylko National Academic) (Plus) w dedykowanych dla szkół, preferencyjnie niższych cenach.

Instytucjami z sektora edukacyjnego, którego są jednostkami kwalifikującymi się do zakupu licencji Windows® 10 Pro (National Academic only) w ramach programu Shape The Future są:

  • przedszkola, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego;
  • szkoły podstawowe;
  • gimnazja;
  • licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia;
  • szkoły policealne.

Wszelkie pytania dotyczące zakwalifikowania danej instytucji należy kierować do Microsoft pod adres LOEDESK@Microsoft.com.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o dostępnych opcjach urządzeń i programie Shape the Future for K-12, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Microsoft, Partnerem Microsoft lub odwiedzić witrynę: Urządzenia dedykowane dla Edukacji.

Załączniki