11 października 2019

Program SKAUT na Podlasiu

Dnia 11 Września 2019 r. został oficjalnie otwarty program „Skaut”,  opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i skierowany do uczniów klas IV – VIII w całej Polsce. Podstawowym celem tego programu jest zebranie wyników testów sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, poprawa ich kondycji oraz wsparcie młodych sportowców w zakresie ich rozwoju, a także umożliwienie im skorzystania z ofert klubów i związków sportowych. W tym roku program „Skaut” został uruchomiony w województwie śląskim, podlaskim, małopolskim i świętokrzyskim.

Zadaniem skautów będzie, m.in. przeprowadzanie testów sprawności fizycznej, obserwowanie zajęć sportowych odbywających się w szkole i poza nią, rekomendowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach w klubach sportowych. Wyniki testów zostaną umieszczone w Narodowej Bazie Talentów.

Rolę operatora krajowego Programu pełni Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, a operatorem wojewódzkim jest Podlaska Federacja Sportu.

Skautami mogą zostać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, czyli  nauczyciele wychowania fizycznego,  trenerzy,  instruktorzy.  Dodatkowo, kandydat na skauta powinien posiadać pisemne referencje organu prowadzącego szkołę, na terenie której ma działać, obejmujące deklarację wsparcia dla skauta oraz złożenie przez niego oświadczenia o współpracy z klubami prowadzącymi szkolenia w określonych sportach.

Zapraszamy Państwa do współpracy z operatorem wojewódzkim.

Szczegółowe informacje: https://pfs.podlasie.pl/program-skaut/