28 stycznia 2019

Projekt ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów’’

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) umowę na realizację projektu pt.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych określonych w art. 2 pkt 2 Ustawy Prawo oświatowe, a jego grupę docelową stanowią uczniowie szkół publicznych i niepublicznych (od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej). Wsparciem zostanie objętych 14 000 uczniów. Projekt stanowi okazję do skorzystania – przez grupy uczniów wraz z opiekunami, z udziału w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych do szkół jednego lub wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej, dzięki którym będą mogli nabyć nowe kompetencje niezbędne do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023, a FRSE ogłosiła już pierwszy nabór skierowany do szkół, z terminem na złożenie zgłoszeń do dnia 25.02.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej: www.power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow.

W kwestii  dotyczących projektu po stronie FRSE informacji udziela Pani Agnieszka Wielgomas, nr tel.: 22 / 463-12-15, email: agnieszka.wielgomas@frse.org.pl.