29 listopada 2019

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2020/2021 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli: języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą – w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji – na rok szkolny 2020/2021.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli

http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Szczegóły na stronie http://www.orpeg.pl; telefon: 22 853 87 06

Załączniki