8 stycznia 2021

Szkolenia dla kadry publicznych placówek doskonalenia nauczycieli – wymagania egzaminacyjne

Szkolenia dla kadry publicznych placówek doskonalenia nauczycieli nt. „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych, którzy po zakończeniu szkolenia będą mogli poprowadzić w swoich placówkach szkolenia kaskadowe dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Tematyka szkoleń obejmuje poniższe zagadnienia:

  •  wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu
  • analiza porównawcza
  • wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Szkolenie odbywać się będzie w formule blended learning; część warsztatowa w czasie rzeczywistym na platformie Google Meet/MS Teams oraz część samokształceniowa moderowana przez eksperta prowadzącego część warsztatową.

Część samokształceniowa na platformie Moodle przeznaczona jest na zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi na temat wdrażanych zmian.

Szkolenia prowadzone będą przez pracowników CKE, OKE.

Szkolenia są bezpłatne.

Wymagana minimalna liczba uczestników wynosi 50 osób.

Harmonogram szkoleń – 4-godzinne warsztaty  online i 2- godzinna moderowana praca na platformie Moodle:

Terminy szkoleń:

Zmiana wymagań egzaminacyjnych – Egzamin ósmoklasisty:

  1. Język polski – 14.01.2021 godzina 16.00 – 19.15 (warsztaty online) oraz 15.01.2021 godzina 16.30 – 18.00 (praca moderowana na platformie Moodle)
  2. Matematyka – 14.01.2021 (warsztaty online) godziny 11.30- 14.45 i praca moderowana na platformie Moodle 15.01 godz. 12.00 -13.303.
  3. Język angielski – 8.01.2021 godzina 10.00 – 13.15 (warsztaty online) oraz 19.00-20.30 (praca moderowana na platformie Moodle) – obie części szkolenia w tym samym dniu.

Link do rejestracji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6194

Zmiana wymagań egzaminacyjnych – Egzamin maturalny:

  1. Język polski – 8.01.2021 godzina 16.00 – 19.15 (warsztaty online) oraz 11.01.2021 godzina 16.00 – 17.30 (praca moderowana na platformie Moodle)
  2. Matematyka – 21.01.2021 godzina 11.00-14.15 (warsztaty online) oraz 22.01.2021 godzina 11.00-12.30 (praca moderowana na platformie Moodle)
  3. Język angielski – 14.01.2021 godzina 16.30 – 19.45 (warsztaty online) oraz 15.01.2021 godzina 18.00-19.30 (praca moderowana na platformie Moodle)

Link do rejestracji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6195

UWAGA:

Nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach na ww. temat w zakresie przedmiotów, z których nie planowane są dodatkowe szkolenia, mogą skorzystać z zestawu materiałów opracowanych przez ekspertów na szkolenia grudniowe. Materiały te służą jako wsparcie w czasie prowadzenia szkoleń kaskadowych dla nauczycieli.

Szkolenia powinny być prowadzone w sposób podobny do szkoleń prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w grudniu, czyli:

4 godziny – warsztat online

2 godziny – moderowana praca na platformie edukacyjnej

https://www.ore.edu.pl/materialy-dla-pdn