13 września 2019

“Tulipany Mocy” – Ogólnopolska Akcja Edukacyjno-Charytatywna

Stowarzyszenie „Pro Salute” rozpoczyna  Edukacyjno – Charytatywną Ogólnopolską Akcję „Tulipany Mocy”, dotyczącą dzieci z dystrofią mięśniową.

Akcja ma na celu edukację społeczeństwa na  temat dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DDM) oraz pozyskanie funduszy na terapię i rehabilitację dzieci z DDM, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia Pro Salute.

Czas trwania akcji od 07.09.2019 r. do 07.09.2020 r.

Patronat Honorowy: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Podlaski Kurator Oświaty.

Uczestnikiem akcji, może być każda placówka oświatowa, która zgłosi swój udział w akcji poprzez e-mail Stowarzyszenia (prosalute.akcje@wp.pl) oraz wyznaczy koordynatora – wzór zgłoszenia stanowi załącznik 1 do regulaminu.

Więcej informacji oraz regulamin akcji na stronie http://www.prosalute.com.