7 grudnia 2020

Turystyczna szkoła- lekcje on-line

Warszawska Organizacja Turystyczna we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną zaprasza do udziału w projekcie „Turystyczna szkoła”. Projekt ten realizowany jest  pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Głównym celem projektu jest kreowanie mody na podróże po Polsce, regionach i miastach, wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich poprzez stworzenie narzędzia wspomagającego kadrę pedagogiczną, w edukacji i w planowaniu wycieczek szkolnych. Przygotowane scenariusze wycieczek szkolnych będą dostępne pod adresem: www.turystycznaszkola.gov.pl

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, związaną między innymi ze zmianą sposobu funkcjonowania zarówno szkół, jak i placówek kulturalnych, projekt „Turystyczna szkoła” rozbudowany został o ofertę on-line, którą opracowaliśmy wspólnie ze stołecznymi instytucjami kultury. Zebrane oferty dostępne są pod linkiem: https://odkrywajwarszawe.pl/turystyczna-szkola/