30 lipca 2020

Wideokonferencja poświęcona podsumowaniu roku szkolnego 2019/2020 oraz zadaniom realizowanym w roku szkolnym 2020/2021.

Białystok, 29 lipca 2020 r.

SPiKU.0230.11.2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i Placówek oświatowych
w województwie podlaskim

       Zapraszam Państwa do udziału w wideokonferencji poświęconej podsumowaniu roku szkolnego 2019/2020 oraz zadaniom do realizacji w roku szkolnym 2020/2021, która odbędzie się 25 sierpnia 2020 r., godz. 10.00.
       Link umożliwiający Państwu połączenie się i uczestnictwo w ww. wideokonferencji zostanie przesłany w późniejszym terminie.

Program wideokonferencji:

  1. Wystąpienie Podlaskiego Kuratora Oświaty.
  2. Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021.
  3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego realizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.
  4. Zmiany w prawie oświatowym.
  5. Wystąpienie przedstawiciela IBE.

Planowane zakończenie ok. godz. 12.00.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Beata Pietruszka