25 marca 2021

Wydział Filozofii i Fundacja Rozwoju KUL zapraszają do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Logicznym

Jego celem jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Ze względu na panującą epidemię w tegorocznej edycji Konkursu wprowadzono kilka zmian organizacyjnych. Najważniejszą jest ta, że pierwszy (szkolny) etap IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego odbędzie się w formie ONLINE  21 kwietnia 2021 r. (środa) w godzinach 09.00-10.00 CET.

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na stronie https://konkurslogiczny.kul.pl/

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniu 13 maja 2021 r. podczas LXIII Tygodnia Filozoficznego.