6 października 2020

Zamknięcie skrytek

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół i placówek
województwa podlaskiego

 

Informuję, że z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w województwie podlaskim, do odwołania zawiesza się możliwość dystrybuowania materiałów do szkół za pośrednictwem skrytek znajdujących się w budynku Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się, w miarę możliwości, wysyłanie korespondencji do Kuratorium Oświaty w Białymstoku drogą mailową lub za pośrednictwem poczty.

Obsługa klientów Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbywa się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny przyjęcia.

Łączę wyrazy szacunku
Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty