30 grudnia 2019

Zapraszamy do udziału w 30 Ogólnopolskim Konkursie na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

XXX KONKURS NA OPOWIADANIE O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ im. Jana Parandowskiego /dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów Polski Komitet Olimpijski przedstawia regulamin “XXX ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego” pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących uczniami szkół podstawowych (klas IV-VI i VII-VIII) z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Opowiadania należy dostarczyć do dnia 26 marca 2020 r. Opowiadania doręczone po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 9 czerwca 2020 r.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin dostępny na stronie: https://www.olimpijski.pl/pl/287,regulamin-konkursu-2014.html