5 kwietnia 2019

Zgłoś się. Wspieramy uczniów podczas egzaminów – materiały

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą się już zgłaszać do kuratoriów oświaty.

W województwie podlaskim w Kuratorium Oświaty w Białymstoku został uruchomiony punkt informacyjny, do którego osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia – tel. (85) 748 48 14; e-mail: egzamin2019@kuratorium.bialystok.pl.

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.

Załączniki

Klauzula informacyjna RODO
Data: 2019-04-05, rozmiar: 16 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2019-04-05, rozmiar: 518 KB
Tabela Kuratoria Oświaty
Data: 2019-04-05, rozmiar: 189 KB