11 lutego 2021

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym – szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym. Szkolenia zostaną realizowane w terminie 22 lutego – 22 marca 2021.

Szkolenia prowadzone będą w formule e-learningowej, samokształceniowej na platformie Moodle, gdzie zamieszczone zostaną  materiały szkoleniowe na temat wdrażanych zmian.

Materiały dotyczyć będą wybranych przedmiotów:

egzamin maturalny:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski
 4. język niemiecki
 5. biologia
 6. chemia
 7. fizyka
 8. geografia
 9. historia
 10. informatyka
 11. wiedza o społeczeństwie

egzamin ósmoklasisty:

 1. język angielski
 2. język niemiecki
 3. język polski
 4. matematyka.

Szkolenia są bezpłatne.

Zapisy na szkolenie (egzamin maturalny) za pomocą formularza elektronicznego

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6224

Zapisy na szkolenie (egzamin ósmoklasisty) za pomocą formularza elektronicznego

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6225