9 stycznia 2017

Wykaz telefonów

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że:

udziela odpowiedzi na korespondencję, jeżeli zawiera ona
imię, nazwisko i adres nadawcy
oraz przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję niespełniającą powyższych wymogów
urząd nie udziela odpowiedzi.

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok


kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/fax
mgr Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty 204 tel (85) 748 – 48 – 48
fax (85) 748 – 48 – 49
mgr inż. Elżbieta Kamińska Wicekurator Oświaty
mgr Izabela Lutarewicz Inspektor – Sekretariat
mgr Lesław Szulżuk Starszy Specjalista ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych 202 (85) 748 – 48 – 05
mgr Monika Rękawek Radca prawny 212 (85) 748 – 48 – 06
mgr Krzysztof Sochoń Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego
305 (85) 748 – 48 – 16
mgr Dorota Zimnoch Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego 301 (85) 748 – 48 – 13
mgr Anna Topór Starszy wizytator 306 (85) 748 – 48 – 17
mgr Danuta Sutkowska Starszy wizytator
mgr Krystyna Witkowska Starszy wizytator 306 (85) 748 – 48 – 26
mgr Grażyna Czyżewska Starszy wizytator 210 (85) 748 – 48 – 10
mgr Bożena Chomicka Starszy wizytator
mgr Andrzej Korolczuk Starszy wizytator
mgr Monika Mariola Kondracka Wizytator 209 (85) 748 – 48 – 09
mgr Ewa Dmowska Wizytator
mgr Jolanta Broda Starszy wizytator
mgr Barbara Gradkowska Starszy wizytator 201 (85) 748 – 48 – 20
dr Hanna Marek Starszy wizytator
mgr inż. Olga Granacka Wizytator (85) 748 – 48 – 04
mgr Agnieszka Kuć Starszy wizytator
mgr Jolanta Murawska Wizytator 310 (85) 748 – 48 – 42
mgr Jolanta Malinowska Starszy wizytator
mgr Mirosław Macko Starszy wizytator
mgr Beata Kaczyńska Wizytator 312 (85) 748 – 48 – 22
mgr Marek Krzysztof Brzozowski Wizytator
mgr Bożena Dzitkowska Starszy wizytator
mgr Dorota Lidia Kuskowska Wizytator
mgr inż. Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 207 (85) 748 – 48 – 08
mgr Romuald Mazur Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów 301 (85) 748 – 48 – 31
mgr Małgorzata Palanis Starszy wizytator 211 (85) 748 – 48 – 11
Bożena Bućko Starszy inspektor 104 (85) 748 – 48 – 02
mgr inż. Eugeniusz Mróczyński Starszy wizytator 304 (85) 748 – 48 – 15
dr Tadeusz Andrzej Mosiek Starszy wizytator
mgr Ewa Piotrowska -Lipska Wizytator
mgr inż. Krzysztof Domas Starszy wizytator
mgr Małgorzata Lipińska Wizytator 307 (85) 748 – 48 – 40
mgr Jolanta Wróblewska-Chorzewska Starszy wizytator (85) 748 – 48 – 18
mgr Krzysztof Henryk Ostrowski Starszy wizytator
mgr Jolanta Jurgiel Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 205 (85) 748 – 48 – 12
mgr Anna Sidorowicz Zastępca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji 301 (85) 748 – 48 – 14
Bożena Biełous Specjalista 206 (85) 748 – 48 – 07
mgr Joanna Strankowska Specjalista (85) 748 – 48 – 37
mgr Marzena Ewa Piotrowska Inspektor 101 (85) 748 – 48 – 00
mgr inż. Justyna Kapuścińska Referent
mgr Magdalena Kozłowska Inspektor (85) 748 – 48 – 38
mgr Małgorzata Borkowska Inspektor
Grzegorz Jaworowski Główny specjalista ds. informatycznych 102 (85) 748 – 48 – 01
inż. Paweł Szeligowski Starszy informatyk
mgr Katarzyna Wierzbicka Inspektor 104 (85) 748 – 48 – 02
mgr Zbigniew Szpakowicz Starszy specjalista 202 (85) 748 – 48 – 05
Gerard Wierzbicki Rzemieślnik specjalista 105 (85) 748 – 48 – 03
Franciszek Łopienski Konserwator
mgr Halina Popławska Wydział Finansowo-Księgowy Główny Księgowy 308 (85) 748 – 48 – 19
Dariusz Piotr Wojciuk Inspektor 311 (85) 748 – 48 – 21
mgr Anna Dziewiątkowska Inspektor
mgr Agata Łapińska Starszy inspektor ds. płac (85) 748 – 48 – 32
Alicja Barbara Kostro Specjalista

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża

lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon
mgr Witold Gronostajski Dyrektor Delegatury w Łomży 429 (86) 216 – 56 – 46
mgr Ilona Anna Bujko Zastępca Dyrektora Delegatury w Łomży 414 (86) 216 – 56 – 40
mgr Emilia Maria Łazarczyk Inspektor 430 tel (86) 216 – 56 – 45
fax (86) 216 – 41 – 24
mgr Dorota Szymonowicz Starszy wizytator 414 (86) 216 – 56 – 43
mgr Martyna Polkowska Wizytator
mgr Danuta Radwańska Starszy wizytator 415 (86) 216 – 56 – 44
mgr inż. Wojciech Roman Kowalik Wizytator
mgr Izabella Zapert Wizytator
mgr Jadwiga Pusz Starszy wizytator 416 (86) 216 – 56 – 49
(86) 216 – 56 – 52
mgr Izabela Sidor Starszy wizytator

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30 – 15 30

Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/Fax
mgr Bożena Obuchowska Dyrektor Delegatury w Suwałkach 308 (87) 563 – 50 – 80
mgr Irena Bożena Schabieńska Zastępca Dyrektora Delegatury w Suwałkach 316 (87) 563 – 50 – 88
mgr Edyta Budzińska Inspektor 309 tel (87) 563 – 50 – 80
fax (87) 566 – 37 – 02
mgr Irena Bobin Starszy wizytator 318 (87) 563 – 50 – 82
mgr Elżbieta Słowikowska Wizytator 318 (87) 563 – 50 – 84
mgr Grażyna Juchniewicz Wizytator 319 (87) 563 – 50 – 85
mgr Ewa Markowska Starszy wizytator 317 (87) 563 – 50 – 87
mgr Andrzej Raczyło Starszy wizytator 317 (87) 563 – 50 – 90