28 marca 2018

Ogłoszenia o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Hajnówce

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce

Załączniki