13 listopada 2018

Zarządzenie Nr 157/2018 Wojewody Podlaskiego zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Załączniki

Zarzadzenie Nr 157
Data: 2018-11-13, rozmiar: 133 KB