17 czerwca 2020

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2020 r. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ZORGANIZOWANIA W 2020 r. LETNIEGO WYPOCZYNKU
DZIECI  I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

L.p.

Organizator

Rodzaj zadania

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota zł

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. Kościuszki 82 lok. 13
16-400 Suwałki

10-dniowe kolonie dla 84 uczniów szkół podstawowych “Wypoczywamy – mimo wszystko”

25

100 800,00

2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, ul. Mickiewicza 12
18-400 Łomża

10-dniowe kolonie dla 68 uczniów szkół podstawowych “Spędzamy edukacyjnie, radośnie i zdrowo wakacje”

25

81 600,00

3.

Towarzystwo “Nasze Szwederowo”
ul. Nowodworska 25/106, 85-120 Bydgoszcz

10-dniowe kolonie dla 82 uczniów szkół podstawowych
“Lato w pięknej Polsce”

24

98 400,00

 

Białystok, dnia 17-06-2020