19 czerwca 2020

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji w roku 2020 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego
w zakresie organizacji w roku 2020 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego

 

L.p.

Organizator

Tytuł zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Caritas Archidiecezji Białostockiej
15-077 Białystok, ul. Warszawska 32

Wakacyjne Rekolekcje Oazowe

10 000,00 zł

2

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych “Pod Skrzydłami”
16-100 Sokółka, ul. Os. Zielone 1A

“Półkolonie z rehabilitacją”

4 161,00 zł

3

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1

“Znaczy Kapitan” – na żaglach przez II Rzeczpospolitą Polską
(28.07 – 21.08.2020)

24 900,00 zł

4

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1

“Obywatel XXI wieku”

10 500,00 zł

5

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1

“Aleja Gwiazd”

3 115,00 zł

6

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1

“Totus Tuus”

1 400,00 zł

7

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1

“Znaczy Kapitan” – na żaglach przez
II Rzeczpospolitą Polską
(01.07 – 25.07.2020)

16 860,00 zł

8

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1

“Leśne lato”

2 663,00 zł

9

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Białostocka
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3/1

“Lato z historią”

2 815,00 zł

10

Stowarzyszenie Przystań Szeligi-Buczki
19-300 Ełk, Siedliska 21A

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu z powiatu grajewskiego
i województwa podlaskiego
w Małe Ciche

11 450,00 zł

11

Stowarzyszenie Przystań Szeligi-Buczki
19-300 Ełk, Siedliska 21A

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu z powiatu grajewskiego
i województwa podlaskiego
w Wiśle

11 450,00 zł

RAZEM

99 314,00 zł

Białystok, 2020-06-19