19 stycznia 2018

Dobre Praktyki – procedura zgłaszania działania edukacyjnego wdrożonego w szkole

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek w województwie podlaskim,

Przekazujemy do zapoznania się i wykorzystania Procedurę Podlaskiego Kuratora Oświaty uznawania działania edukacyjnego za „Dobrą Praktykę”; Wymagania, jakie powinny spełniać działania edukacyjne, aby zostać uznane za „dobrą Praktykę” oraz formularz zgłoszeniowy Karty Dobrej Praktyki.

Zapraszamy Państwa Dyrektorów szkół i placówek do zgłaszania działań edukacyjnych, które będą odpowiadały zasadom określonym w przedstawionych dokumentach.

Przedsięwzięcia, które Podlaski Kurator Oświaty uzna za „Dobrą Praktykę” będą publikowane na stornie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w „Wykazie Dobrych Praktyk w szkołach i placówkach w województwie podlaskim”. Natomiast szkoła lub placówka podejmując różne działania i przygotowując materiały informacyjno-reklamowe, które będą odnosiły się do tego przedsięwzięcia, będzie mogła opisywać je jako „Działanie uznane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty za „Dobrą Praktykę”.

Wszelkich informacji dotyczących „Dobrych Praktyk” udzielają:

  • Krzysztof Domas – wizytator Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów, tel. 85 748 48 15,
  • Krzysztof Sochoń – starszy wizytator Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych, tel. 85 748 48 22.

Formularz zgłoszeniowy dobrej praktyki

Załączniki

Wymagania dobrej praktyki
Data: 2018-01-19, rozmiar: 47 KB
Procedura zatwierdzenia dobrej praktyki
Data: 2018-01-19, rozmiar: 87 KB