2 lutego 2018

Promowanie dobrych praktyk przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Dobra praktyka to kreatywne działanie, które cechuje się oryginalnością, nowatorstwem, zawiera w sobie pewien potencjał innowacji. Opiera się na doświadczeniu i przynosi konkretne, pozytywne efekty. Jest trwałe, powtarzalne, możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu, lub przez inne podmioty.

Szanowni Państwo dyrektorzy, wiele działań edukacyjnych podejmowanych przez przedszkola, szkoły i placówki w naszym województwie służy w sposób szczególny rozwojowi zdolności do postrzegania świata, uczenia się i przekształcania rzeczywistości. Z pewnością są wśród nich takie, które stały się dla Państwa działaniem edukacyjnym dostarczającym czegoś nowego dla społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, kraju, społeczności międzynarodowej.

Zapraszamy Państwa dyrektorów do podzielenia się swoimi doświadczeniami z realizacji przedsięwzięć oraz do podejmowania kolejnych nowych wyzwań wspierających jakość edukacji.

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek mogą zgłaszać opis działania edukacyjnego poprzez formularz elektroniczny dostępny w menu /Nadzór pedagogiczny/ zakładka /Dobre praktyki/.