24 stycznia 2020

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Przypominamy, iż rozpoczęło się monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego we wszystkich publicznych szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia.Monitorowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania. Formularz ankiety w wersji do wydruku dostępny jest (w formacie *.doc i *.pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020

Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego zakończenie monitorowania nastąpi 31 marca 2020 r.