Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej latem 2019 r. – powierzenie

Podlaski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w roku 2019 letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm.). Wysokość środków publicznych przeznaczonych […]

Uroczystość podsumowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019

Uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13, Białystok. Podczas tej uroczystości wręczane będą zaświadczenia laureatom ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego.   ZAPROSZENIE

Komunikat końcowy z etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Komunikat nr 2 dotyczący ostatecznych wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1956. Od Traktatu Ryskiego do żołnierzy niezłomnych” w woj. podlaskim Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z pkt. VII Regulaminu Olimpiady został zakończony tryb odwoławczy. Komisja okręgowa rozpatrzyła dwa odwołania. W wyniku wniesionych uwag uczniom […]

Konferencja inauguracyjna Programu Edukacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza na konferencję inauguracyjną Programu Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Data rozpoczęcia: 5 kwietnia 2019 r. Godzina rozpoczęcia: 10:00. Miejscowość: Warszawa, ul. Wioślarska 8 (CK MsMermaid). Uczestnikami konferencji mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji. Podczas konferencji zostaną […]

Rozpoczęła się rekrutacja do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 2019

Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie będą musieli zrealizować projekt w którym, w sposób trwały, upamiętnią losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny. Uczestnicy […]

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli #powstrzymajhejt

Komenda Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie z portalem edukacyjnym www.multimediawszkole.pl , zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkurs dla nauczycieli nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Konkurs ma charakter otwarty, a jego adresatami są nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zadaniem nauczycieli biorących w nim udział, będzie napisanie krótkiego scenariusza zajęć lekcyjnych o charakterze profilaktycznym, z wykorzystaniem filmu […]

Komunikat z finału „II Igrzysk strzeleckich młodzieży szkolnej z broni pneumatycznej”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 22.02.br. na strzelnicy sportowej Uczniowskiego Klubu Sportowego „KALIBER” w Białymstoku przy ul. Grunwaldzkiej 18. odbył się finał wojewódzki powyższych zawodów. W zawodach startowało dwanaście zespołów dziewcząt oraz  dwanaście zespołów chłopców w kategorii „karabinek” z 16 szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz indywidualnie 9 uczniów w kategorii „pistolet”. Zawody […]

Zarządzenie Nr 17/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, w województwie podlaskim

Zarządzenie Nr 16/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, w województwie podlaskim

Zachęcamy do korzystania z usługi e-PIT przy rozliczeniu zeznania podatkowego

Od piątku 15 lutego 2019r. na Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl) czekają gotowe zeznania podatkowe tych podatników, którzy w tym roku rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Twój e-PIT to rewolucja podatkowa, ponieważ po raz pierwszy to urzędy skarbowe były zobowiązane do przygotowania naszych zeznań podatkowych. Twój e-PIT to usługa wspierająca podatnika w wypełnianiu obowiązków podatkowych […]