Komunikat z etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ….” w woj. podlaskim w roku szkolnym 2018/2019

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 13 grudnia 2018r. odbył się etap międzyszkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 19217–1956. Od Traktatu Ryskiego do żołnierzy niezłomnych” . Powyższy etap przeprowadzono w trzech rejonach, w których wzięło udział 27 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych z 6 powiatów: w rejonie białostockim (Klub […]

Komunikat dotyczący wyników etapu rejonowego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…..” w woj. podlaskim w roku szkolnym 2018/2019.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że 13 grudnia 2018r. odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę” . Powyższy etap przeprowadzono w trzech rejonach, w których wzięło udział 82 uczniów z 36 szkół: w rejonie białostockim (Klub Żołnierski 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego […]

Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 18 stycznia 2019 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2019 r. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 lub składać […]

„Rekord dla Niepodległej” – podsumowanie akcji

Bardzo dziękujemy wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Uczniom, którzy zaangażowali się w zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Poprzez System Informacji Oświatowej udział w akcji w dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 w potwierdziło 718 podlaskich szkół i placówek, w […]

Podlaskie Wieści Oświatowe – listopad 2018

W numerze: Stulecie niepodległości Podsumowanie konkursu “Stulecie Niepodległości w Barwach Biało -Czerwonych” Dzieci i młodzież w hołdzie Biało-Czerwonej “Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków – 100 rocznica odzyskania niepodległości” Piknik patriotyczny – Dobrzyjałowo 2018 Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej nr 44 im. Stanisłąaw Moniuszki w Białymstoku Sportowy patriotyzm Narodowe śpiewanie w Białymstoku Sto lat […]

Zarządzenie Nr 104 / 2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydatów do tytułu laureata Konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka” Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium […]

Ogólnopolski konkurs historyczny „Wrzosy 2018”

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Związek Strzelecki organizuje ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Wrzosy 2018”. Organizowany konkurs pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej rozpoczyna się 15 listopada 2018 roku i trwać będzie do 15 grudnia 2018 r. Konkurs otrzymał okolicznościowy znak graficzny Prezydenta RP „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918 – […]

Konkurs na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 4 stycznia 2018 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój). Jaki jest cel konkursu? Cel konkursu to nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez: nauczycieli praktycznej nauki zawodu; instruktorów […]