Dodaj ofertę

Szukaj oferty

W związku z przesyłanymi do Kuratorium Oświaty w Białymstoku CV oraz listami motywacyjnymi przez nauczycieli poszukujących zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy, że Kuratorium nie rozpatruje ww. podań.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jest pracodawcą i do jego wyłącznej kompetencji należy zatrudnianie nauczycieli. Zainteresowany pracą nauczyciel powinien kierować ofertę pracy bezpośrednio do szkół lub placówek.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, za których treść odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Kryteria

Oferty

Przedmiot Wygasa Miasto Godzin
Wiedza o społeczeństwie
Dodano w dniu: 28 stycznia 2020
Wygasa: 28 stycznia 2020, Miasto: Knyszyn, Godzin: 4
28 stycznia 2020 Knyszyn 4
Wychowanie do życia w rodzinie
Dodano w dniu: 28 stycznia 2020
Wygasa: 28 stycznia 2020, Miasto: Knyszyn, Godzin: 4
28 stycznia 2020 Knyszyn 4
Fizyka
Dodano w dniu: 28 stycznia 2020
Wygasa: 31 stycznia 2020, Miasto: Białystok, Godzin: 5
31 stycznia 2020 Białystok 5
Matematyka
Dodano w dniu: 27 stycznia 2020
Wygasa: 31 stycznia 2020, Miasto: Białystok, Godzin: 18
31 stycznia 2020 Białystok 18
Nauczyciel wspomagający
Dodano w dniu: 27 stycznia 2020
Wygasa: 30 stycznia 2020, Miasto: Białystok, Godzin: 30
30 stycznia 2020 Białystok 30
Logopedia
Dodano w dniu: 24 stycznia 2020
Wygasa: 27 lutego 2020, Miasto: Nierośno, Godzin: 2
27 lutego 2020 Nierośno 2
Surdopedagogika
Dodano w dniu: 24 stycznia 2020
Wygasa: 31 stycznia 2020, Miasto: Wysokie Mazowieckie, Godzin: 2
31 stycznia 2020 Wysokie Mazowieckie 2
Historia
Dodano w dniu: 24 stycznia 2020
Wygasa: 31 stycznia 2020, Miasto: Białystok, Godzin: 18
31 stycznia 2020 Białystok 18
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 24 stycznia 2020
Wygasa: 30 kwietnia 2020, Miasto: Łomża, Godzin: 35
30 kwietnia 2020 Łomża 35
Nauczyciel wspomagający
Dodano w dniu: 23 stycznia 2020
Wygasa: 31 stycznia 2020, Miasto: Giby, Godzin: 6
31 stycznia 2020 Giby 6