8 kwietnia 2021

Oferta pracy

PrzedmiotJęzyk polski
Termin składania dokumentów2021-04-14
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin4
Opis

Poszukujemy nauczyciela do prowadzenia Pracowni Literatury. Podstawą funkcjonowania pracowni są „działania warsztatowe” – czyli pomoc w rozwoju talentów pisarskich młodzieży, tj. wspólna praca nad tworzonymi przez uczestników autorskimi tekstami literackimi. Zajęcia mają charakter konwersatoryjno -seminaryjny (teoria i historia literatury,poetyka,estetyka) oraz warsztatowy polegający na prezentowaniu przez uczestników swoich własnych dokonań literackich. W aspekcie edukacyjnym zajęcia Pracowni ukazują inne niż nauczane w szkole perspektywy, opcje i konteksty postrzegania literatury.

Wymagania: studia wyższe mgr ( filologia polska z p.p.), doświadczenie w pracy z młodzieżą, kreatywność, sumienność i odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Zatrudnienie na rok szkolny 2021/22
CV proszę przesyłać na adres e-mail: mdk@um.bialystok.pl

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyMłodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
MiastoBiałystok
Kod pocztowy15-201
AdresWarszawska 79a
PowiatBiałystok
Gminagmina miejska Białystok
Telefon7 327 949
E-mailmdk@um.bialystok.pl