Dodaj ofertę

Szukaj oferty

W związku z przesyłanymi do Kuratorium Oświaty w Białymstoku CV oraz listami motywacyjnymi przez nauczycieli poszukujących zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy, że Kuratorium nie rozpatruje ww. podań.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jest pracodawcą i do jego wyłącznej kompetencji należy zatrudnianie nauczycieli. Zainteresowany pracą nauczyciel powinien kierować ofertę pracy bezpośrednio do szkół lub placówek.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, za których treść odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Kryteria

Oferty

Przedmiot Wygasa Miasto Godzin
Edukacja dla bezpieczeństwa
Dodano w dniu: 14 kwietnia 2021
Wygasa: 29 lipca 2021, Miasto: Konopki-Monety, Godzin: 1
29 lipca 2021 Konopki-Monety 1
Język polski
Dodano w dniu: 14 kwietnia 2021
Wygasa: 29 lipca 2021, Miasto: Konopki-Monety, Godzin: 19
29 lipca 2021 Konopki-Monety 19
Nauczyciel wspomagający
Dodano w dniu: 13 kwietnia 2021
Wygasa: 31 sierpnia 2021, Miasto: Klimaszewnica, Godzin: 22
31 sierpnia 2021 Klimaszewnica 22
Nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane
Dodano w dniu: 9 kwietnia 2021
Wygasa: 30 lipca 2021, Miasto: Zambrów, Godzin: 18
30 lipca 2021 Zambrów 18
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 9 kwietnia 2021
Wygasa: 30 lipca 2021, Miasto: Zambrów, Godzin: 24
30 lipca 2021 Zambrów 24
Język angielski
Dodano w dniu: 9 kwietnia 2021
Wygasa: 30 lipca 2021, Miasto: Zambrów, Godzin: 16
30 lipca 2021 Zambrów 16
Język polski
Dodano w dniu: 9 kwietnia 2021
Wygasa: 9 lipca 2021, Miasto: Zambrów, Godzin: 18
9 lipca 2021 Zambrów 18
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 9 kwietnia 2021
Wygasa: 30 kwietnia 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 33
30 kwietnia 2021 Białystok 33
Chemia
Dodano w dniu: 8 kwietnia 2021
Wygasa: 31 maja 2021, Miasto: Łomża, Godzin: 8
31 maja 2021 Łomża 8
Fizyka
Dodano w dniu: 8 kwietnia 2021
Wygasa: 31 maja 2021, Miasto: Łomża, Godzin: 8
31 maja 2021 Łomża 8
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 8 kwietnia 2021
Wygasa: 30 kwietnia 2021, Miasto: Białystok, Godzin: 35
30 kwietnia 2021 Białystok 35
Matematyka
Dodano w dniu: 7 kwietnia 2021
Wygasa: 31 lipca 2021, Miasto: Kuźnica, Godzin: 34
31 lipca 2021 Kuźnica 34
Fizyka z astronomią
Dodano w dniu: 7 kwietnia 2021
Wygasa: 31 lipca 2021, Miasto: Janowszczyzna, Godzin: 4
31 lipca 2021 Janowszczyzna 4
Język polski
Dodano w dniu: 7 kwietnia 2021
Wygasa: 31 lipca 2021, Miasto: Janowszczyzna, Godzin: 22
31 lipca 2021 Janowszczyzna 22
Wiedza o społeczeństwie
Dodano w dniu: 7 kwietnia 2021
Wygasa: 31 lipca 2021, Miasto: Janowszczyzna, Godzin: 2
31 lipca 2021 Janowszczyzna 2
Oligofrenopedagogika
Dodano w dniu: 7 kwietnia 2021
Wygasa: 31 lipca 2021, Miasto: Janowszczyzna, Godzin: 22
31 lipca 2021 Janowszczyzna 22