4 stycznia 2017

Regulaminy, zakresy wymagań

Regulaminy (wraz z załącznikami) są zamieszczane do 30 września danego roku szkolnego
(§ 4 ust 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad; Dz. U. Nr 13 poz. 125, z późn. zm.
)

 

 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminów

Załącznik nr 1 – Wniosek rodziców
Załącznik nr 3 – Karta kodowa
Załącznik nr 4 – Oświadczenie członków komisji
Załącznik nr 5 – Lista z wynikami
Załącznik nr 6 – Odwołanie
Załącznik nr 7 – Odpowiedź na odwołanie
Załącznik nr 8 – Wzór zaświadczenia