17 września 2019

Regulaminy, zakresy wymagań

 

Regulaminy (wraz z załącznikami) są zamieszczane do 30 września danego roku szkolnego
(§ 4 ust 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad; Dz. U. Nr 13 poz. 125, z późn. zm.
)
 

Regulamin
Zakres wymagań (załącznik nr 2)
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego [.doc] Biologia [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego [.doc] Chemia [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego [.doc] Fizyka [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego [.doc] Geografia [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego [.doc] Historia [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego [.doc] Informatyka [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego [.doc] Język angielski [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Białoruskiego [.doc] Język białoruski [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego [.doc] Język francuski [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego [.doc] Język niemiecki [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego [.doc] Język polski [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego [.doc] Język rosyjski [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego [.doc] Matematyka [.docx]
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego [.doc] Plastyka [.docx]

Załączniki do regulaminów

Załącznik nr 1 – Wniosek rodziców
Załącznik nr 3 – Karta kodowa
Załącznik nr 4 – Oświadczenie członków komisji
Załącznik nr 5 – Lista z wynikami
Załącznik nr 6 – Odwołanie
Załącznik nr 7 – Odpowiedź na odwołanie
Załącznik nr 8 – Wzór zaświadczenia