18 maja 2020

XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych.

Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy uzyskają co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze i rozpoczną w tym roku studia dzienne na publicznych uczelniach i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie, czeka około 600 stypendiów pomostowych. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl dostępne są szczegółowe informacje w tym zakresie.