6 czerwca 2018

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania informacji przez dyrektorów o ilości wolnych miejsc w szkołach w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, policealnych i dla dorosłych,

jeżeli Państwo nie dokonają pełnego naboru do szkoły w procesie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 i będą dysponowali wolnymi miejscami, uprzejmie proszę o złożenie kuratorowi oświaty informacji o ilości wolnych miejsc w terminach określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2017 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Informacje należy przekazać poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem www.miejsca.kuratorium.bialystok.pl

Będą one dostępne dla uczniów oraz ich rodziców, słuchaczy, a także wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej tutejszego urzędu w menu /Rodzice i uczniowie/, zakładka /Rekrutacja/, zakres tematyczny /Informacja o wolnych miejscach w szkołach na rok szkolny 2018/2019/

Terminy przekazania informacji:

w postępowaniu rekrutacyjnym (termin główny):

 • do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia: 13.07.2018 r. do godz. 14:30;
 • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych: 24.07.2018 r. do godz. 14:30;
 • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych: 24.07.2018 r. do godz. 14:30.

w postępowaniu uzupełniającym:

 • do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia: 13.08.2018 r. do godz. 14:30;
 • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych: 23.08.2018 r. do godz. 14:30;
 • do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr I klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych: 23.08.2018 r. do godz. 14:30.

Terminy przekazania informacji dla szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego:

w postępowaniu rekrutacyjnym (termin główny):

 • do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia: 13.12.2018 r. do godz. 14:30;
 • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych: 13.12.2018 r. do godz. 14:30;
 • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych: 13.12.2018 r. do godz. 14:30.

w postępowaniu uzupełniającym:

 • do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia: 11.01.2019 r. do godz. 14:30;
 • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych: 11.01.2019 r. do godz. 14:30;
 • do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr I klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych: 11.01.2019 r. do godz. 14:30.

Załączniki

Instrukcja do wypełniania formularza
Data: 2018-06-06, rozmiar: 46 KB