11 stycznia 2019

Apel “Bepieczne ferie 2019”

Zbliżające się ferie zimowe to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku, niektórzy zostają w domach. Zadaniem osób dorosłych jest zadbanie o bezpieczeństwo jednych i drugich.

Dlatego też zwracam się z apelem do dyrektorów szkół, organizatorów wypoczynku, nauczycieli, wychowawców,  rodziców i opiekunów.

Dyrektorów szkół proszę o zadbanie, by nauczyciele w „otwartych szkołach” przygotowali swoim uczniom atrakcyjną i bezpieczną ofertę spędzania wolnego czasu.

Organizatorów wypoczynku proszę o bezwzględne przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) oraz ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497 z późn. zm.). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kuratorium służy pomocą. Zachęcam do korzystania ze strony internetowej kuratorium – zakładka Załatwianie spraw/Wypoczynek, gdzie  znajdują się aktualne informacje i materiały instruktażowe.

Rodziców i opiekunów proszę o szczególną troskę o dzieci. W przypadku Państwa wątpliwości związanych z bezpieczeństwem zorganizowanego wypoczynku dzieci, zachęcam do kontaktowania się z policją, inspekcją sanitarną, państwową strażą pożarną, kuratorium oświaty.

Dzieci i młodzież z województwa podlaskiego proszę o przestrzeganie zasad, aby czas wypoczynku i zabawy był dla Was bezpieczny. Szczególnym zagrożeniem jest przebywanie na lodzie, zamarzniętych zbiornikach wodnych czy ślizgawkach – bądźcie ostrożni!

Życzę wszystkim udanego wypoczynku, wspaniałej pogody, dobrych pomysłów i wielu możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

 

Podlaski Kurator Oświaty
Beata Pietruszka

Załączniki

Pismo do udostępnienia w szkołach
Data: 2019-01-11, rozmiar: 241 KB