27 września 2017

Dokumentacja szkolna uczniów dotychczasowych gimnazjów

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej na legitymacji szkolnej uczniów dotychczasowych gimnazjów – działających zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949) –  powinna zostać umieszczona mała okrągła pieczątka gimnazjum (przedłużająca ważność legitymacji do dnia 30 września 2018 r.)

Zgodnie z art. 129 ust. 8 i 9  powyższej ustawy w roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w szkole powstałej z przekształcenia lub włączenia gimnazjum do szkoły innego typu, prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas. Ponadto, do klas dotychczasowego gimnazjum stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjum. Uczniowie tych klas będą też otrzymywać świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum (art. 129 ust. 10 ww. ustawy).

Skoro do klas dotychczasowego gimnazjum stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjum to zarówno na świadectwach gimnazjów, jak i legitymacjach, powinna zostać umieszczona pieczęć tychże szkół.

Należy podkreślić również, że uczniowie posługują się legitymacją wydaną przez gimnazjum i nie planuje się ich wymiany.

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT PODRĘCZNIKÓW, PROGRAMÓW I INNOWACJI