20 września 2018

Ogólnopolski Konkurs Historyczny “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” w roku szkolnym 2018/2019

 1. Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Mazowieckim Kuratorem Oświaty będzie organizowana XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę” .
 2. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII, gimnazjów i uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz branżowych szkół I stopnia i oddziałów zasadniczych szkół zawodowych, szczególnie zainteresowanych historią wojskowości.
 3. Konkurs odbywa się w czterech etapach przeprowadzanych w następujących terminach:
  1. 6 listopada 2018 r. – I etap – szkolny, organizowany przez dyrektorów szkół;
  2. 13 grudnia 2018 r. – II etap – rejonowy, organizowany przez Podlaskiego Kuratora
   Oświaty w trzech rejonach: Białystok, Łomża, Suwałki;
  3. 28 marca 2019 r. – III etap – wojewódzki, organizowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku;
  4. 6-8 czerwca 2019 r. – IV etap – ogólnopolski, organizowany i przeprowadzany przez Komitet Organizacyjny Konkursu w Warszawie.
 4. Wszystkim laureatom i finalistom III etapu wojewódzkiego Konkursu przysługuje prawo wpisu udziału w Konkursie na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia. Ponadto uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, laureaci i finaliści III etapu wojewódzkiego Konkursu otrzymują dodatkowe punkty  w procesie przyjmowania do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 5. Szkoły zgłaszają się do udziału w Konkursie wyłącznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie losyzolnierza.pl w terminie od 1 do 20 października 2018 r.

Załączniki