18 grudnia 2018

Spotkanie z organizatorami wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży na spotkanie, które odbędzie się 3 stycznia 2019 roku o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 9.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele służb realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży.