11 czerwca 2019

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/wakacje-w-tym-roku-wczesniej

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał dziś rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z tym, uczniowie odbiorą świadectwa w środę 19 czerwca. To będzie ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym.

Utrzymujemy zasadę, że każdego roku zajęcia w szkołach będą się kończyły w najbliższy piątek po 20 czerwca. Wprowadzamy natomiast przepis szczegółowy, który stanowi, że jeżeli przed tym piątkiem będzie dzień ustawowo wolny od pracy, to zajęcia w szkołach skończą się w środę. Tak jak w tym roku.

Wakacje, tak jak dotychczas będą trwały do 31 sierpnia. Rok szkolny rozpocznie się 1 września. W tym roku kalendarzowym uczniowie pójdą do szkoły 2 września, ponieważ 1 września wypada w niedzielę.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1093 )
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego(http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1094 )