5 marca 2019

Zapraszamy do udziału w II edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji

21 marca 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz drugi organizuje Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE).

Ideą wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet (sieci 34 europejskich ministerstw edukacji z siedzibą w Brukseli).

Adresatami przedsięwzięcia są przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele szkół i placówek oświatowych, a także rodzice. W wydarzeniu mogą uczestniczyć także wszystkie osoby zafascynowane nowymi technologiami.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, przedszkola, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem nowych technologii w edukacji.

W ramach wydarzenia MEN rekomenduje organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazów, zajęć warsztatowych, prezentacji multimedialnych, gier i zabaw, projekcji filmów, spotkań oraz pokazowych lekcji dla dzieci i dorosłych.

W związku z obchodami II edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji MEN ogłasza konkurs na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach tej inicjatywy. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród podmiotów zarejestrowanych jako Organizator. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Podmioty zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu, uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 20 marca 2019 r. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:

https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=275522&newtest=Y&lang=p.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie wydarzenia: https://www.gov.pl/web/edukacja/dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2019 .

Serdecznie zapraszamy!