26 kwietnia 2019

Zaproszenie do udziału w konkursie „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w województwie podlaskim,

serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych”, który realizowany będzie przez Wojewodę Podlaskiego, Kuratorium Oświaty i Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku we współpracy z Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w konkursie, podobnie jak w latach poprzednich, będzie ważnym wydarzeniem w szkolnych i lokalnych obchodach tych świąt. Chcemy w ten sposób inspirować szkoły i przedszkola do przeżywania w swojej wspólnocie świąt państwowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

Organizatorom zależy na tym, aby powstawały w szkołach i placówkach nowe, ciekawe tradycje, aby umacniało się poczucie wspólnoty w każdym środowisku szkolnym i lokalnym, aby konkurs był okazją do wymiany dobrych praktyk w tym zakresie.

Ponieważ w bieżącym roku obchodzimy 15. rocznicę przynależności Polski do Unii Europejskiej, chcemy przy tej okazji podkreślić doniosłość i znaczenie obecności Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że wiele szkół podstawowych we wschodniej części województwa podlaskiego niemal wyznacza wschodnią granicę Unii Europejskiej, a wszyscy uczniowie szkół podstawowych i prawie  wszyscy uczniowie dotychczasowych gimnazjów urodzili się w UE. Czujemy się obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelami Unii Europejskiej. Wierzę, że konkurs będzie znakomitą okazją do tego, aby ten fakt podkreślić.

Posumowanie konkursu odbędzie się w październiku 2019 r. z udziałem Wojewody Podlaskiego, przedstawicieli organów prowadzących, zaproszonych gości, delegacji szkół. Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w ramach obchodów 15. rocznicy wstąpienia Polski do UE  w województwie podlaskim.

Miło mi poinformować, że konkurs „EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych” jest finansowany w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 Priorytet 2C – Projekty własne wojewodów w kwocie 35 000 zł. Dzięki temu organizatorzy wręczą najlepszym szkołom i placówkom  10 nagród i 20 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Prosimy o życzliwe wsparcie tej inicjatywy przez rady rodziców i organy prowadzące.  Liczymy na pomysłowość i zaangażowanie szkół wszystkich typów, przedszkoli i placówek. Ważne jest to, aby pomysły, które pojawią się  podczas realizacji, dawały możliwość szerokiego udziału wszystkim chętnym oraz aby integrowały społeczność szkolną wokół wartości narodowych i europejskich.

Liczę na Państwa aktywny udział. Czekam na ciekawe pomysły i ważne wydarzenia, które przyniosą uczniom i dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń.

 

z up. Wojewody Podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Beata Pietruszka

Załączniki

Regulamin konkursu EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ
Data: 2019-04-26, rozmiar: 106 KB