13 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie “Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek w województwie podlaskim

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało-Czerwonych”, który realizowany będzie z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku i Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Udział w konkursie traktujemy jako szczególną formę przygotowania się w środowisku lokalnym do obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 2018 r.

Przystąpienie do konkursu wymaga opracowania i zrealizowania dostosowanego do możliwości  szkoły/przedszkola/placówki przedsięwzięcia, które zintegruje społeczność szkolną podczas przygotowywania świątecznych dekoracji w szkole lub na zewnątrz budynku szkolnego. Mile widziane będą aranżacje przestrzeni w najbliższym otoczeniu szkoły – przy wejściu głównym, na elewacji szkoły,  itp.

Chcemy w ten sposób poszukiwać nowych, interesujących i integrujących szerokie grupy uczniów, nauczycieli i rodziców form przeżywania świąt narodowych w naszych szkołach i placówkach. Pragniemy również kształtować szacunek do symboli narodowych, tworzyć nową tradycję w naszych szkołach, a poprzez wyjście z dekoracjami na zewnątrz – pokazać społeczności lokalnej, że te święta są dla nas ważne.

Zrealizowane w szkole/przedszkolu/placówce działania zostaną udokumentowane w postaci zdjęć, a następnie w postaci prezentacji multimedialnej zamieszczone na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Link do prezentacji szkoła prześle na adres poczty elektronicznej wskazany przez Młodzieżowy Dom Kultury w regulaminie konkursu.

Już dzisiaj proponuję możliwość zaprezentowania najlepszych działań na stronie internetowej  Kuratorium Oświaty. Liczę na to, że ta szczególna galeria będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem i stanie się źródłem dobrych praktyk do dalszej pracy wychowawczej. Udział w konkursie traktujemy jako szczególny rodzaj przygotowania naszych szkół i placówek do głównych obchodów stulecia niepodległości naszej Ojczyzny.

Posumowanie konkursu odbędzie się z udziałem Wojewody Podlaskiego, przedstawicieli organów prowadzących, zaproszonych gości, delegacji szkół, a także zarządów stowarzyszeń, które są reprezentowane w Komitecie Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (m.in. Podlaska Rodzina Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, Chorągiew Białostocka Związku Harcerstwa Polskiego) powołanym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Będzie to jedno z kulminacyjnych wydarzeń w ramach obchodów stulecia niepodległości w województwie podlaskim.

Organizatorzy zamierzają wręczyć 10 nagród i 20 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Prosimy o życzliwe wsparcie tej inicjatywy przez rady rodziców i organy prowadzące.  Liczymy na pomysłowość i zaangażowanie szkół wszystkich typów, przedszkoli i placówek. Ważne jest to, aby pomysły, które pojawią się  podczas realizacji, dawały możliwość szerokiego udziału wszystkim chętnym oraz aby integrowały społeczność szkolną.

Liczę na Państwa aktywny udział. Ufam, że będzie to także forma naszej współpracy i wymiany doświadczeń, która pozwoli zaprezentować dorobek podlaskich szkół i placówek.

 

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Beata Pietruszka

 

Sfinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021

Załączniki