5 czerwca 2017

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli

WYKAZ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
POSIADAJĄCYCH AKREDYTACJĘ PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
stan na dzień 25 lipca 2019 r

 

 

Lp. Nazwa placówki/siedziba Organ prowadzący Decyzja Podlaskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji
1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Samorząd Województwa Podlaskiego

Decyzja Nr NP – 4431/4/05
z dnia 4 kwietnia
2005 roku

2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Samorząd Województwa Podlaskiego

Decyzja Nr NP – 4431/11/05
z dnia 2 września
2005 roku

3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Samorząd Województwa Podlaskiego

Decyzja Nr SPiKU – 453/1/07
z dnia 31 grudnia
2007 roku

4 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Prezydent Białegostoku

RE.5470.1.2013
z 11 marca 2014

5 Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku Leszek Twarowski

Decyzja RE.5470.3.2015 z dnia 19 lutego 2016 roku

6 Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Miasto Suwałki

Decyzja SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.