30 stycznia 2019

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą nabór wniosków na szkolenia dla kandydatów  na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępniono link z filmami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty, które mogą być wykorzystane na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych.

Link do strony z filmami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty:

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1