11 lutego 2019

Doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu

Rada ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach programu w tym roku 40 mln zł, a w sumie 200 mln zł Rząd przeznaczy na szkolne stołówki i jadalnie.

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Organy prowadzące szkoły składają wnioski do wojewody. W przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek należy złożyć do tego ministra.

W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

  • doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,
  • wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Załączniki

posiłek w szkole i w domu v1
Data: 2019-02-11, rozmiar: 660 KB
posiłek-02
Data: 2019-02-11, rozmiar: 536 KB
posiłek-03
Data: 2019-02-11, rozmiar: 669 KB
posiłek-04
Data: 2019-02-11, rozmiar: 776 KB
Rządowy program Posiłek w szkole i w domu
Data: 2019-02-11, rozmiar: 458 KB