2 stycznia 2020

Posiłek w szkole i w domu – sprawozdanie finansowe

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia finansowego organu prowadzącego z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, poniżej zamieszczamy wzór sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie należy wypełnić i przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2020 r.

Załączniki

Wzór tabeli – zestawienie ilościowo – wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
Wzór tabeli – zestawienie ilościowo – wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
Data: 2020-01-02, rozmiar: 32 KB