8 kwietnia 2021

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” – spotkanie online skierowane do potencjalnych Grantobiorców

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych, w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszym rozpoczął się kolejny etap działań ukierunkowanych na stworzenie systemu wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, którego nadrzędnym celem będzie podniesienie jakości edukacji włączającej.

Informujemy  organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły, placówki specjalne o spotkaniach online skierowanych do potencjalnych Grantobiorców. Podczas ww. spotkań uczestnicy zostaną zapoznani z procedurą naboru i zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych na realizację SCWEW. Spotkania zaplanowano na:

  • 14 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00−16.00 − omówienie zakresu działań, które będą realizowane przez SCWEW oraz dokumentacji konkursowej
  • 15 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00−16.00 – omówienie wypełnienia elektronicznego formularza aplikacyjnego do składania wniosków grantowych.

Na obydwa wydarzenia obowiązuje rejestracja elektroniczna.

Szczegółowe informacje zamieszczono pod adresem: https://tiny.pl/r2pbf