10 listopada 2020

Rządowe wsparcie dla nauczycieli – 500 zł na akcesoria komputerowe

Najpóźniej do końca grudnia br. nauczyciele zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymają pieniądze na dofinansowanie do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 300 mln zł dodatkowych środków. W celu uzyskania refundacji kosztów, nauczyciel powinien złożyć dyrektorowi placówki wniosek wraz z imiennym dowodem zakupu. Na tej podstawie najpóźniej do końca roku nauczyciel otrzyma dofinansowanie w wysokości kwoty wynikającej z faktur za sprzęt do kwoty 500 zł. Pieniądze z budżetu państwa zostaną przekazane samorządom, a one wypłacą je nauczycielom.

Rozporządzenie oraz wzór wniosku zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w przyszłym tygodniu.

Szczegółowe informacje na temat rządowego wsparcia dla nauczycieli uzyskać można na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/500-zl-dla-nauczyciela-na-akcesoria-komputerowe