13 czerwca 2019

Sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie „Aktywna tablica” w 2018 r.

Zgodnie z  § 15 ust. 1 i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) należy złożyć sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziały ww. Programie w następujących terminach:

do 15 czerwca 2019 r. – szkoły do organów prowadzących (załącznik nr 1).

do 30 czerwca 2019 r. – organy prowadzące do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok (załącznik nr 2 i załącznik nr 3).

Bardzo prosimy także o przesłanie sprawozdań organów prowadzących (zał. 2 i 3) w wersji edytowalnej na adres e-mail: mmacko@kuratorium.bialystok.pl.

Załączniki