18 grudnia 2019

Sprawozdanie organu prowadzącego z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast/ Burmistrzowie/ Wójtowie
województwa podlaskiego

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia finansowego organu prowadzącego z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, poniżej zamieszczamy wzór sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie należy wypełnić i przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2020 r.

W razie pytań, osobą upoważnioną do kontaktu jest wizytator p. Marek Krzysztof Brzozowski – tel. 85 748 48 22.

Załączniki