22 lutego 2019

Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Wykaz organów prowadzących szkoły na terenie województwa podlaskiego, którym w 2019 roku zostanie udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”