23 września 2019

Rekrutacja do projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki”

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest realizatorem projektu „Nowoczesny nauczyciel matematyki” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków europejskich POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18.

Uczestnicy: 160 nauczycieli matematyki z całego kraju, uczący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszli nauczyciele matematyki – zdobywający uprawnienia do nauczania matematyki.

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 30.06.2021 r. (w dwóch edycjach).

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, w tym regulamin rekrutacji i udziału w projekcie, formularz zgłoszeniowy i harmonogram, zostały zamieszczone na stronie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: https://wmp.uksw.edu.pl/pl.