30 października 2018

Seminarium dla nauczycieli pn.: „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza nauczycieli (w tym wychowawców klas i pedagogów) z województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym seminarium pn.: „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?”, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. w Hotelu 3 Trio w Białymstoku.

Celem seminarium jest przybliżenie zagadnień związanych z ekonomią społeczną dla kadry pedagogicznej. Różne aspekty związane z ekonomią społeczną w tym wolontariat, działalność w organizacjach pozarządowych i podmiotach społecznych z pewnością jest ważnym elementem  kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, a także zaprezentowanie założeń konkursu dotyczącego ekonomii społecznej dla uczniów. Podczas seminarium zaprezentujemy możliwości korzystania z inicjatyw lokalnych, budżetu obywatelskiego i mikrograntów.

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium przyjmowane są do 30 listopada 2018 r.

Załączniki

Harmonogram
Data: 2018-10-30, rozmiar: 657 KB
Karta zgłoszeniowa
Data: 2018-10-30, rozmiar: 621 KB
Zaproszenie
Data: 2018-10-30, rozmiar: 446 KB