21 sierpnia 2019

Szkolenia z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktualizujących wiedzę i podnoszących kompetencje. Szkolenie obejmuje m.in.:

  • doradztwo zawodowe na wskazanych etapach edukacyjnych (szkoły podstawowe, technika, licea, szkoły branżowe I stopnia);
  • zmiany w kształceniu zawodowym uwzględniające najnowsze rozwiązania prawne.

Uczestnik nie musi być wykwalifikowanym doradcą zawodowym.

Nabór na szkolenia jest prowadzony w trybie ciągłym, poprzez formularz elektroniczny (dostępny na stronie internetowej projektu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szkolenia będą prowadzone przez cały rok szkolny 2019/20, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji znajduje się pod adresem internetowym:

https://www.projektgamma.pl/szkolenia-unijne/lista-realizowanych-projektow/doradztwo-zawodowe-w-szkolach

Kontakt do biura projektu: doradztwo.men@projektgamma.pl, tel. +48 798 152 011, +48 517 081 288.