8 października 2019

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego

Zgodnie z § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) publikuję wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których nauczyciele realizują w roku szkolnym 2019/2020 zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych.

Lp.

Nazwa placówki doskonalenia nauczycieli

Imię i nazwisko doradcy

Specjalność

Zasięg terytorialny działania nauczyciela – doradcy metodycznego

1. CEN
w Białymstoku
Joanna Maria Jurczykowska biologia SP województwo podlaskie
2. CEN
w Białymstoku
Małgorzata Zajączkowska język angielski SP województwo podlaskie
3. CEN
w Białymstoku
Jolanta Grygoruk język białoruski SP i SPP województwo podlaskie[1]
4. CEN
w Białymstoku
Karolina Teresa Chmur język ukraiński SP i SPP województwo podlaskie
5. CEN
w Białymstoku
Hanna Mąka matematyka SPP powiaty: m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
6. CEN
w Białymstoku
Katarzyna Proszczuk matematyka SP powiaty: m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
7. CEN
w Białymstoku
Barbara Uścinowicz religia prawosławna SP województwo podlaskie
8. CEN
w Białymstoku
Urszula Badura wychowanie fizyczne SP województwo podlaskie
9. CEN
w Białymstoku
Renata Woroniecka wychowanie przedszkolne PRZ powiaty: m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
10. CEN
w Łomży
Monika Dąbrowska-Ignaczuk edukacja wczesnoszkolna SP powiaty: m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
11. CEN
w Łomży
Joanna Charubin fizyka SPP województwo podlaskie
12. CEN
w Łomży
Lidia Grad geografia SP województwo podlaskie
13. CEN
w Łomży
Agata Reszewicz język polski SPP powiaty: m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
14. CEN
w Łomży
Dorota Hanna Zalewska język polski SP powiaty: m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
15. CEN
w Łomży
Anna Tymińska wychowanie przedszkolne PRZ powiaty: m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
16. CEN
w Suwałkach
Małgorzata Pol edukacja wczesnoszkolna SP powiaty: m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
17. CEN
w Suwałkach
Elżbieta Podbielska geografia SP województwo podlaskie
18. CEN
w Suwałkach
Biruta Teresa Wojczulis język litewski SPP i SP województwo podlaskie
19. CEN
w Suwałkach
Teresa Zaforymska język polski SP powiaty: m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
20. CEN
w Suwałkach
Alicja Sulima matematyka SP powiaty: m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
21. MODM
w Białymstoku
Monika Zaleska-Szczygieł biologia SPP województwo podlaskie
22. MODM
w Białymstoku
Celina Borowska edukacja wczesnoszkolna SP powiaty: m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
23. MODM
w Białymstoku
Małgorzata Lech edukacja wczesnoszkolna SP powiaty: m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
24. MODM
w Białymstoku
Joanna Ciesielska fizyka SPP powiat m. Białystok[2]
25. MODM
w Białymstoku
Katarzyna Dral język angielski SPP powiaty: m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
26. MODM
w Białymstoku
Elżbieta Babicz język polski SP powiaty: m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
27. MODM
w Białymstoku
Maria Anna Bartnicka język polski SPP powiaty: m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
28. MODM
w Białymstoku
Grażyna Wiesława Dawidowicz język polski SPP powiaty: m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski
29. MODM
w Białymstoku
Ketty Monika Kołomyjska matematyka SPP powiaty: m. Białystok, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, m. Łomża, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski
30. MODM
w Białymstoku
Julita Bożena Majewska pomoc psychologiczno-pedagogiczna SP i SPP powiat m. Białystok[3]
31. MODM
w Białymstoku
Urszula Anna Zagan religia katolicka SP i SPP województwo podlaskie
32. MODM
w Białymstoku
Mirosława Pietkiewicz religia prawosławna SPP województwo podlaskie
33. MODM
w Białymstoku
Anna Gawryluk kształcenie specjalne województwo podlaskie
34. MODM
w Białymstoku
Barbara Kędzia wychowanie przedszkolne PRZ województwo podlaskie
35. MODM
w Białymstoku
Joanna Żarniewska wychowanie przedszkolne PRZ województwo podlaskie
36. SODN
w Suwałkach
Katarzyna Bacewicz chemia SPP województwo podlaskie
37. SODN
w Suwałkach
Grażyna Serafin edukacja wczesnoszkolna SP powiaty: m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
38. SODN
w Suwałkach
Katarzyna Witkowska historia SPP województwo podlaskie
39. SODN
w Suwałkach
Wioletta Kulbacka informatyka SPP i SP województwo podlaskie
40. SODN
w Suwałkach
Marcin Hościłowicz język angielski SPP powiaty: m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
41. SODN
w Suwałkach
Luiza Podziewska język polski SPP powiaty: m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski
42. SODN
w Suwałkach
Jan Żukowski matematyka SPP powiaty: m. Suwałki, augustowski, grajewski, sejneński, suwalski

 

Objaśnienie skrótów:

CEN – Centrum Edukacji Nauczycieli
MODM – Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego
SP – szkoły podstawowe
SPP – szkoły ponadpodstawowe
PRZ – przedszkola

 

 

[1] Do 15 lipca 2020 r., w trybie, o którym mowa w § 37 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045).

[2] Do 31 sierpnia 2020 r., w trybie, o którym mowa w § 37 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045).

[3] Do 30 listopada 2019 r., w trybie, o którym mowa w § 37 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045).